Pemulangan Produk

Pemulangan Produk dilakukan secara manual dengan syarat berikut:

 1. Pemulangan hanya boleh dibuat dalam masa 7 hari selepas penerimaan produk, mengikut Tracking.
 2. Pemulangan mestilah bersebab munasabah.
 3. Pemulangan hendaklah dihantar kepada alamat vendor.
 4. Kos penghantaran pemulangan ditanggung oleh pembeli.
 5. Pihak VRS Mall dan Vendor tidak bertanggung jawab atas apa-apa terjadi sepanjang pengiriman dari pelanggan kepada vendor.
 6. Pemulangan wang pembelian (refund) boleh diberikan kepada pembeli hanya setelah produk yang dipulangkan telah diterima oleh Vendor, berdasarkan Tracking.

Proses Pemulangan Produk:

 1. Gunakan borang di bawah ini.
 2. Setelah permohonan diterima, anda akan menerima emel pengesahan bersama alamat vendor untuk mengembalikan produk.
 3. Anda hendaklah membungkus dengan rapi dan menghantar kepada alamat vendor.
 4. Belanja kurier adalah tanggungan sendiri.
 5. Setelah mendapat Tracking Number anda hendaklah membalas emel pengesahan tadi dengan menyatakan (1) Tracking Number (2) Akaun bank, nama pemegang akaun dan nama bank. 2 perkara ini sangat penting. 
 6. Setelah produk sampai kepada Vendor, berdasarkan Tracking Number, barulah wang dikembalikan melalui bank anda.

SHOPPING CART

close